Chính sách bảo mật thông tin

THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

                       Người Tiêu Dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website: bigfarm-group.com    như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng)… Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc mua hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

1-Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích tư vấn hỗ trợ  và kịp thời xử lý các tình huống cho khác hàng trong quá trình mua và sử dụng các sản phẩm,dịch vụ.

2-Phạm vi sử dụng thông tin;

-Cung cấp các dịch vụ đến cho quý khách hàng;

-Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng  và công ty Cổ Phần BIG FARM;

-Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo quý khách hàng;

-Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng;

-Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng tại Công ty Cổ Phần BIG FARM;

-Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 3-Thời gian lưu trữ thông tin.

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4- Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

-Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

-Ban quản trị;

-Bộ phận kinh doanh,bán hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho quý khách hàng;

-Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;

-Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán;

-Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng;

-Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 5-Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin,

-Công ty Cổ Phần BIG FARM 

-Địa chỉ: Số 4,ngõ 13,đường Nguyễn Trãi,phường Hùng Vương,TP Phúc Yên,Vĩnh Phúc.

-Điện thoại: 02113 555 155

-Hotline: 1800 888 662

-Email: Support@bigfarm-group.com

6-Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình. 

-Khách hàng có thể Gửi Email, gọi điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ của công ty .

-Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, BIG FARM sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7- Cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng.

-Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng, chỉ sử dụng với mục đích duy nhất là lấy thông tin phục vụ nhu cầu khách hàng. Cam kết không cung cấp bất kỳ một thông tin nào liên quan đến khách hàng cho một bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan đại diện pháp luật có thẩm quyền.

-Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của BIG FARM

8- Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của khách hàng.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi email khiếu nại đến email: support@bigfarm-group.com. hoặc gọi điện thoại tới số 02113 555 155 , Hotline: 033 370 5566 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.