Tầm nhìn

 

 

      TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LỖI.

 

Tầm Nhìn:

  -Đưa nông sản chất lượng của Viêt Nam đến mọi miền đất nước và hướng tới toàn cầu.

Sứ Mệnh:

-Tận tâm, tận lực tìm và giới thiệu sản vật  ra thị trường an toàn và chất lượng .

Giá trị cốt lõi:

1-Đối với đối tác .

“Cố gắng mang giá trị thặng dư vượt trội cho các đối tác của BIG FARM”.

2-Đối với đội ngũ nhân viện

“Tôn trọng, công bằng. BIG FARM tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, tích cực để nhân viên phát triển được năng lực và khẳng định được vai trò của mình trong công việc.

3-Đối với khách hàng.

BIG FARM cung cấp tất cả sản phẩm NÔNG SẢN CHÂT LƯỢNG đúng, đủ thông tin. mà chúng tôi biết và làm được.

BIG FARM cung cấp đúng, đủ, chính xác về tất cả các thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp.