Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán

-Quý khách hàng thanh toán qua chuyển khoản theo các số Tài  khoản của ngân hàng mà bên Big farm hướng dẫn.

-Quý khách hàng thanh toán trực tiếp với bên giao nhận khi nhận được hàng.