Hoạt động 4

Hình ảnh: Nhân viên BIG FARM đang che chắn đồ đạc trước khi làm Dịch Vụ.

Bài viết trước đó Hoạt động 5
Bài viết sau đó Hoạt động 3